Kivilõppe suplusala ja paadikanali projekti koostamine

Antud projekti eesmärgiks on taastatud suplusala ja toimiv pääs Võrtsjärvele.

Tarvastu vald koos Kivilõppe puhkealaga on ühenduses Võrtsjärvega oma kaldajoonega. Mitte väga kauges ajaloos on tuntud Kivilõppe järveäärne puhkeala  aktiivses kasutuses olnud. Juba aastaid ei ole ujumisranda ja laagriplatsi investeeritud, ning koos sellega on hääbunud ka nendega seotud traditsioonid. Tänasel päeval on Tarvastu vallas ainult üks väljaarendatud kaasaegne puhkeala – Arumetsa puhkeala, kuid sinnagi pääseb ainult veesõidukiga. Võrtsjärve lähedus peitub turisminduse jaoks Tarvastu valla jaoks väga oluline arengupotentsiaal, mida ei ole siiani piisavalt ära kasutatud, kuid MTÜ Kivilõppe Puhkekeskus soovib kindlasti tulevikus selle puhkeala välja arendada.
Alates 2008. aastast tegeleb MTÜ Kivilõppe Puhkekeskus Kivilõppe puhkeala taastamisega, mis oli üks ajaloolistest laagripaikadest ja ujumiskohtadest Võrtsjärve ääres. Esimeste tegevustena koostati detailplaneering ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne.
Tarvastu valla üldplaneeringuga on kõnealune ala määratud Kivilõppe puhkeala üheks osaks, mida juba praegu kasutatakse telkimiseks, lõkke ja ujumiskohana. Üldplaneeringus on vastav ala kavandatud nii vee- kui maa-alana, milles on määratud ka ujumiskoha paiknemine. Suur osa puhkealast on kavandatud avalikuks kasutamiseks rikastades piirkonna puhke- ja sportimisvõimalusi. Lisaks annab võimaluse korraldada suuremaid üritusi ning võistlusi, mis toovad kivilõppe külla külalisi, ning soodustavad ettevõtlusega tegelemist. Küla elanikele on kindlasti positiivseks puhkeala asukoht.Käesoleva projekti raames on kavas koostada ehitusjoonised Kivilõppe Puhkekeskuse puhkealal korraliku suplusala ümbritsevate muulidega ja paadikanal koos paadide sildumiskoha ja slippiga.Nimetatud tegevust toetab ka kohaliku tegevusgrupi (LEADER-Võrtsjärve Ühensus) strateegia vastava meetme eesmärke, sest tegemist on intensiivse turismi infrastruktuuri arendamise toetamisega Võrtsjärvel ja selle lähiümbruses.
Kivilõppe puhkeala suplusranna ja paadikanali tehnilise eelprojekti seletuskiri

Ranna ja paadikanali profiilid
Ranna ja paadikanali põhiplaan