Kohalik Omaalgatuse Programm

Kohaliku omaalgatuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest.
Taotlemine on vooruline.
Toetuse eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise.
Taotluse võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (v.a linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.
Programmi valdkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ning kohaliku identiteedi ja sidususe tugevdamine; kohaliku elukeskkonna parandamine.Toetuse suurus ühele projektile on kuni 1 600 eurot. Projektidesse peab olema kaastatud taotlejapoolne omafinantseering või tema koostööpartnerite poolne kaasfinantseering vähemalt 10,00 % ulatuses projekti kogumaksumusest.
2012. aasta taotlusvoorud: I vooru taotluste esitamise tähtaeg 2. aprill ja II vooru taotluste esitamise tähtaeg 1. oktoober.