Kivilõppe puhkeala

Tarvastu vald piirneb võrtsjärvega. Mitte väga kauges ajaloos on mitmed järveäärsed puhkealad olnud aktiivses kasutuses. Aastakümneid ei ole enam nendesse investeeritud ja koos kohtadega on hääbunud ka nendega seotud traditsioonid. Tänasel päeval on tarvastu vallas ainult üks väljaarendatud kaasaegne puhkeala – Tarvastu jõe puhkeala. Võrtsjärve läheduses peitub Tarvastu valla jaoks väga oluline arengupotentsiaal, mida ei ole siiani piisavalt ära kasutatud.Alates 2009 aastast tegi MTÜ Kivilõppe Puhkekeskus algust Kivilõppe puhkeala taastamisega, mis on üks ajaloolistest laagripaikadest ja ujumiskohtadest võrtsjärve ääres. Esimeste tegevustena koostati detailplaneering ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne.
Tarvastu valla üldplaneeringuga on kõnealune ala määratud Kivilõppe puhkeala üheks osaks, mida juba praegu kasutatakse telkimiseks, lõkke ja ujumiskohana. Üldplaneeringus on vastav ala kavandatud nii vee- kui maa-alana, milles on määratud ka ujumiskoha paiknemine. Võrtsjärvepoolne osa asub Tarvastu valla üldplaneeringu kohaselt rohelise võrgustiku koridoril. Kogu puhkeala on kavandatud avalikuks kasutamiseks rikastades piirkonna puhke- ja sportimisvõimalusi. Lisaksannab võimaluse korraldada suuremaid üritusi ning võistlusi, mis toovad kivilõppe külla külalisi ning soodustavad ettevõtlusega tegelemist. Küla elanikele on kindlasti positiivseks puhkeala asukoht.