Kivilõppe puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju stateegiline hindamine

Kivilõppe puhkeala asub Võrtsjärve läänekaldal. Mitte väga kauges ajaloos on mitmed järveäärsed puhkealad olnud aktiivses kasutuses. Aastakümneid ei ole enam nendesse investeeritud ja koos kohtadega on hääbunud ka nendega seotud traditsioonid.
Käesoleva projektiga tehakse algust kivilõppe puhkeala taastamisega, mis on üks ajaloolistest laagripaikadest ja ujumiskohtadest Võrtsjärve ääres.
Antud projekti käigus viiakse ellu Kivilõppe puhkeala taastamiseks väga olulised ettevalmistavad tegevused Detailplaneeringu (DP) koostamine koos Keskkonnamõjude strateegiline hindamisega (KSH tulenevalt Tarvastu valla üldplaneeringust).
Detailplaneeringuga lahendadatakse ujumisranna taastamine, juurdepääsuteed, paadisilla/kanali paiknemine, muuli paiknemine ujumiskoha ja paadisilla vahel, multifunktsionaalse ja laste mänguväljakute paiknemine, seiklusradade asukoht, kämpingute paiknemine, külalistemaja, sauna(palkhoone) ja tiigi asukohad, elektriliini paigaldamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ja palju teisi turismiga seotud tegevused.