Kivilõppe ranna ja laagriplatsi taastamine I

Puhkeala talgude tegemistel oli kolm tegevust ja sellega saadi vastavad tulemused.
Tegevus 1 Rannaplatsi korrastamise talgud

1. Puhastati talgude käigus laagriplatsi äärne pind kuivanus puudest ja võsast.
2. Trimmertati ära vana kuluhein ja seejärel tehti korralik haljastus laagriplatsile.
3. Puhastati rannaäärne maaala pilliroost.

Talgudel osales 27 inimest, kelle abiga tehti palju ära
Tegevus 2 Kuivenduskraavide süvendamine ja taastamine
1. Juuriti välja suured kännud ja seejärel taastati süvendamise käigus kuivenduskraavid
2. Vee vaba vool järve.

Kraavide kaevamise ja puukändude juurimisega tegeles Metatron OÜ
Tegevus 3 Ujumisranna koristustööd
1. Puhastati rannaäärne maaala langenud roost ja prahist.
2. Saadi puhas järveäär.